Công ty Cổ Phần Thương mại và Sản xuất K-WON kwonnvn@gmail.com

Về chúng tôi

29/06/2023
Về chúng tôi

Kwon, tên đầy đủ là Công ty Cổ Phần Thương mại & Sản xuất Kwon, thành lập năm 2022, vinh hạnh được là đối tác chiến lược của Công ty TNHH Hubert Hàn Quốc.

Sản phẩm của chúng tôi được điều chế với công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được công nhận bởi Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Việt Nam. Bằng sự uy tín của mình, Kwon vinh hạnh được đồng hành với báo Pháp Luật Việt Nam, chương trình Hà Nội Hôm Nay...để lan tỏa nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp tới người tiêu dùng Việt Nam.